Alertes

Tot el que vulgui saber, quan necessiti saber-ho.

La quantitat de dades que produeix una escola pot ser aclaparant. Molta d’aquesta informació només necessita atenció quan és excepcional. La funció d’Avisos li diu quan s’ha arribat als límits concrets que vostè ha preconfigurat, fent més fàcil que se centri en les dades important.
Els tipus de dades que es poden monitorar van des dels aniversaris dels estudiants, la baixa assistència i altres dades acadèmiques fins a factures pendents de pagament i venciments de contractes.


Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Alerts1


Punts Importants

  1. En temps real.
  2. Programi i oblidi’s.
  3. Programable individualment.
  4. Crea Llistes de Tasques per al personal.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.