Finances

Registri fàcilment pagaments, descomptes i terminis. ClassMaster li recorda automàticament quan vencen els seus pagaments perquè no s’oblidi de cap.

Perfecte per a la Comptabilitat
Filtri els pagaments per data i descarregui’ls en format Excel. Amb els nombres de document, les dates i els impostos ja desglossats, podrà passar-los-hi directament al seu comptable.

Fàcil Gestió de Pagaments
Gestionar pagaments és fàcil i requereix pocs passos. Seleccioni la factura que ha pagat, entri el proper pagament i la forma de pagament – i ja ha completat el procés. Pot exportar totes les factures i els pagaments en qualsevol moment per processar-los en sistemes externs.

Llistes de l’Estat Financer dels Estudiants
Les Llistes de l’Estat Financer mostren d’un cop d’ull quin estudiants tenen un saldo pendent i quant deuen. Si ho necessita, també pot utilitzar les llistes per consultar pagaments i la data en què es van realitzar o del seu venciment.

Llistes de temes oberts
Cadascuna de les factures s’emmagatzema en el sistema amb el seu venciment. Les llistes de temes oberts sempre mostren totes les factures pendents de pagament amb la seva data de venciment. Això li permet veure d’un sol cop d’ull el seu saldo pendent i les factures vençudes.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Finance1

Punts Importants

  1. Exportació per facilitar la comptabilitat.
  2. Senzilles previsions de tresoreria.
  3. Monitori pagaments ajornats i altres deutes.
  4. Creï informes financers.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.