Accés Director de RH

Mostri una imatge professional i transparent.

Als directors de RH, l’accés online a ClassMaster els proporciona una ajuda de valor incalculable en el seu treball. La possibilitat de consultar informació detallada sobre els estudis dels seus empleats, pressupostos, informes de progrés, factures desglossades, pagaments pendents i moltes altres coses els ajuda a saber que s’estan complint els objectius de formació de la seva empresa i que la seva empresa està rendibilitzant els seus diners.

ClassMaster li proporciona un avantatge competitiu i la possibilitat d’oferir una imatge professional i un millor servei d’atenció al client als seus clients corporatius actuals i potencials

Click image to enlarge and begin slideshow 2013/03/HR1

Punts Importants

  1. Pot veure les dades acadèmiques de tots els empleats.
  2. Pot veure els informes d’assistència de tots els empleats.
  3. Accés directe a detallada informació de facturació.
  4. Pot enllaçar amb el programari de comptabilitat de les empreses.
  5. Controli el pressupost per a formació dels empleats.
  6. Pot veure les despeses per centres de costos d’una empresa.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.