Màrqueting i Matrícula

Converteixi més sol·licituds d’informació en estudiants

Contacte amb el client

Les sol·licitud d’informació per email, telèfon o en persona deixen de simplement arxivar-se. En el seu lloc, són emmagatzemades de manera centralitzada com a arxius en espera. Les sol·licituds d’informació que rep a través del seu web van directament a ClassMaster i creen una fitxa amb tota la informació. Això li permet posar-se en contacte amb les persones en qüestió en qualsevol moment – individualment o agrupades segons característiques específiques.

De sol·licituds d’informació a estudiants

Les sol·licituds d’informació poden convertir-se en reserves en ferma amb un sol clic, sense que hagi d’entrar la informació dues vegades. Tota la informació rellevant sobre els sol·licitants i les reserves es transfereix automàticament.

Avisos d’Estudiants

Pot fins i tot programar ClassMaster perquè li recordi trucar als estudiants i mantenir un registre dels contactes que hagi fet en la fitxa de Sol·licitud d’Informació de l’Estudiant.

Emails Personalitzats.

Pot enviar un email a tots els seus clients potencials alhora, però cadascun dels emails pot ser personalitzat i contenir el nom de l’estudiant, curs en el qual està interessat, etc.

Exporti a Excel

Per saber d’on vénen els seus clients potencials i analitzar què publicitat està funcionant millor, exporti a Excel en uns pocs clics i vegi quines inversions en màrqueting li estan sent més rendibles.

Click image to enlarge and begin slideshow


Punts Importants

  1. Magatzematge central de totes les sol·licituds.
  2. Converteixi els client potencial en estudiant amb un sol clic.
  3. Emails personalitzats.
  4. Exporti a Excel per analitzar.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.