Preus i Prova Gratuïta

Prova Gratuïta de ClassMaster

És tal la nostra confiança en què ClassMaster satisfarà les seves necessitats que li oferim un període de prova gratuït de sis mesos des de l’inici del seu contracte per permetre-li que conegui el sistema i ho integri a la seva escola. Si no està satisfet amb ClassMaster, per la raó que sigui, dins dels sis primers mesos del seu contracte, té dret a cancel·lar el seu contracte sense al·legar cap raó. No realitzarem cap càrrec (per formació, pujada de dades, configuració del seu compte, etc) per aquest període de prova.

Preu.

El preu de ClassMaster, igual que el sistema, ha estat dissenyant per ser el més simple i clar possible per als usuaris. El preu es basa en el nombre d’usuaris actius que vostè té en el sistema. Es considera un usuari a un professor, un estudiant, un director de RH o un administrador d’escola.

El preu per usuari actiu és d’1 euro anual amb un càrrec anual mínim de 250 euros. A les escoles amb més de 1000 usuaris els oferim descomptes i facilitats de pagament

La nostra taula de preus és com segueix:

Nº d’usuaris

Càrrec Anual

 0-1000*

1 euro per usuari

 1001-2999

.80 euros per usuari

 3000-5999

.60 euros per usuari

*El càrrec anual mínim és de per 250 usuaris, és a dir 250 Euros

Càlcul del Nombre d’Usuaris.

Una vegada a l’any, normalment al novembre o desembre, revisem el nombre actual d’usuaris actius que vostè té al sistema en aquesta data i emetem la factura de l’any proper segons la taula de preus mostrada més amunt.

Facturem solament per usuaris actius, la qual cosa significa que no farem cap càrrec pels estudiants, professors, etc . que hagin deixat l’escola i que hagin estat marcats com a inactius simplement desmarcant la corresponent casella. Els usuaris actius romanen en el sistema amb totes les seves dades intactes i pot seguir enviant-los emails, etc. Si l’estudiant torna a la seva escola, simplement marqui la casella i tornarà a estar actiu i podrà ser col·locat en els cursos.

Pagaments Ajornats.

Per a escoles que tenen més de 1000 usuaris, oferim una opció de pagament en quotes mensuals. Aquestes es calculen agafant el preu anual, calculat com s’indica més amunt, i dividint-ho per 10. Això ens dóna la quantitat de cada quota mensual.

A manera de exemple: Si el preu de la seva quota anual és de 1250 euros i s’acull al pla de pagament mensual, farà 12 pagaments de 125 euros.

Termes del Contracte

La durada estàndard del contracte és d’un any. Estarem encantats d’enviar-li una còpia dels nostres termes i condicions si ho sol·licita.

Moneda del Contracte

Els nostres preus estan en Euros. Si vostè no està a la Zona Euro, podem convertir el preu en Euros a la seva moneda local durant la durada del contracte perquè pugui controlar les seves despeses.

 

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.