Gestió d’Estudiants

Tot el que necessita a un clic

Dades dels Estudiants

La informació sobre els estudiants està acuradament organitzada, emmagatzemada de manera centralitzada i sempre actualitzada. Emmagatzemi números de telèfon, adreces, persones de contacte en cas d’emergència i l’expedient complet dels estudiants en una sola fitxa.

Historial de facturació

Consulti les factures emeses, la data de venciment dels pagaments i rebi els pagaments a temps. Totes les factures es guarden en PDF perquè les consulti quan ho necessiti.

Historial de Matrícules/Assistència

Accedeixi a una estructurada vista general de tots els cursos i l’assistència dels estudiants. Pot imprimir o descarregar-se certificats i avaluacions en qualsevol moment – amb el seu disseny personalitzat, per descomptat!

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/StudentMan1

Punts Importants

  1. Totes les dades personals en un sol lloc.
  2. Historial de facturació.
  3. Expedients acadèmics dels estudiants.
  4. Accedeixi als documents amb un sol clic.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.