Upozornění

Vše co potřebujete vědět, vždy, když to potřebujete vědět.

Množství dat, které škola produkuje může být nezměrné. Avšak obvykle pouze malé množství si zaslouží Vaší pozornost.  Funkce Upozornění Vám umožní podle předem stanovených kritérií být upozorňován pouze o konkrétních událostech, budete se tak moci zaměřit na informace, které opravdu potřebujete.

Druh položek, které mohou být sledovány se pohybuje od narozenin studentů, slabé docházky a dalších akademických záležitostí až po nezaplacené faktury a konec platnosti smluv.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Alerts1


 

Důležité informace

  1. Reálný čas
  2. “Nastav a zapomeň”
  3. Individuální nastavitelnost
  4. Vytvoření sezamu úkolů pro zaměstnance

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.