Ceny & Vyzkoušení zdarma

Vyzkoušení ClassMasteru zdarma

Jsme si tak jistí, že Vám bude ClassMaster vyhovovat, že Vám nabízíme jedinečnou možnost si ClassMaster vyzkoušet během prvních šesti měsíců Vaší smlouvy zcela zdarma, tak abyste se mohli se systémem blíže seznámit a zapracovat jej do své školy. Budete-li přesto během této šestiměsíční zkušební doby s ClassMasterem nespokojeni, máte právo od smlouvy bez udání důvodů odstoupit, přičemž Vám za vyzkoušení, nahrávání dat, nastavení školního účtu atd. nebudou účtovány žádné poplatky.

Ceny

Cena za používání ClassMasteru je, stejně jako systém sám, koncipována tak, aby byla pro uživatelé co nejjednodušší a nejpřehlednější. Poplatky se odvíjí od toho, kolik aktivních uživatelů se v systému pohybuje. Uživatelem se rozumí např. učitel, student, personalista a správce školy.

Poplatek za jednoho aktivního uživatele činí 1 euro ročně, přičemž minimální objem platby je 250 euro ročně. Pro školy s vice než 1000 studenty nabízíme slevy a jednoduché platební podmínky.

Náš sazebník poplatů je následující:

 Počet uživatelů

Roční poplatek

 0-1000*

euro za uživatele

 1001-2999

,80 eura za uživatele

3000-5999

,60 eura za uživatele

*Minimální roční poplatek je pro 250 uživatelů, t.j. 250 Eur.

Výpočet počtu uživatelů.

Jednou ročně, zpravidla během listopadu nebo prosince, zhodnotíme skutečný počet aktivních uživatelů ve Vašem systému k danému dni a vystavíme Vám fakturu podle našeho výše uvedeného sazebníku poplatků na příští rok.

Poplatky si účtujeme pouze za aktivní uživatele, což znamená, že za studenty, učitele, atd., kteří Vaší školu již opustitli a kteří jsou pouhým označením vedeni jako neaktivní Vám účtováno nebude nic. Neaktivní uživatelé tak pouze se svými údaji zůstávají v systému a mohou tak být např. obeslání emailem apod. Vrátí-li se student do Vaší školy, stačí pouze zaškrtnout možnost “aktivní” a mohou tak být znovu umísťováni do kurzů

Platební podmínky.

Školám s více než 1000 uživateli nabízíme možnost měsíčních plateb. Výpočet probíhá výše uvedeným způsobem a vydělením výsledné částky 10, výsledek je pak částkou Vaší měsíční platby.

Příklad: Činí-li Váš roční poplatek celkem 1250 eur, v případě volby měsíčních plateb učiníte 12 plateb po 125 eurech.

Smluvní podmínky

Standardní délka smlouvy je 1 rok. Na požádání Vám rádi zašleme kopii našich standardních podmínek.

Smluvní měna

Naše ceny jsou vedeny v eurech. Nejste-li součástí eurozóny, můžeme cenu v eurech převést na Vaší místní měnu podle délky smlouvy tak, abyste mohli snadno kontrolovat svoje náklady.


 

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.