Učitelé

On-line zdroje pro učitele.

Pro učitele snad již nemůže být používání systému jednodušší. Po přihlášení se jim zobrazí panel nástrojů se zvýrazněnými naplánovanými událostmi.

Učitelé mohou rovněž vyhledávat ve svých kurzech, procházet předchozí měsíční zprávy, docházku, komentáře k lekcím, syllaby, potřeby analýz atd. Veškeré informace, které učitel ke své lekci potřebuje jsou prakticky umístěny na jednom místě. Učitelé také mohou sami aktualizovat svoje rozvrhy, tak aby mohli školní správci pracovat s co nejaktuálnějšími informacemi.

Jsou-li mzdy učitelů hodinové, ClassMaster za ně dokonce na příkaz dokáže spočítat jejich odměnu a následně vystavit fakturu.

Učitelům může být taktéž názorně ukázáno, jak systém používat tak, aby mohli lépe komunikovat se studenty, např. zasíláním slovíček pro příští lekci nebo nahráním domácích úkolů a poznámkám k lekci pro studenty, kteří nebyli na minulé lekci přítomni.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Teachers1

Důležité informace

  1. Společný bod pro všechny záznamy
  2. Komunikace se studenty
  3. Snadná kontrola kvality vstupů
  4. Zlepšení kvality výuky
  5. Správce má k dispozici aktuální údaje o učitelích

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.