Finanse

Dzięki ClassMasterowi można łatwo odnotowywać płatności, zniżki i raty. System automatycznie przypomina, gdy nadchodzi termin danej płatności – w ten sposób nie da się ich pominąć.

Idealne dla księgowości

Wystarczy za pomocą filtra uporządkować płatności według daty, a następnie pobrać je w formacie Excela. Plik zawierał będzie numery rachunków, daty oraz wysokość podatków, dzięki czemu może być od razu przekazany księgowemu.

Łatwy przydział płatności

Przydzielanie płatności jest łatwe i nie wymaga dużo pracy. Wystarczy wybrać fakturę, która została już zapłacona, wpisać płatność przychodzącą oraz sposób płatności – i gotowe. Istnieje możliwość eksportu wszystkich faktur oraz płatności w każdej chwili, aby móc korzystać z tych danych w systemach zewnętrznych.

Listy płatności uczniów

Listy płatności w szybki sposób pokazują m.in. którzy uczestnicy mają nieuregulowane należności i w jakiej wysokości. Jeśli istnieje taka potrzeba, można używać tych list do przeglądu płatności i informacji na temat tego, kiedy zostały lub mają zostać dokonane.

Listy otwartych pozycji

Każda faktura jest przechowywana w systemie wraz z jej terminem płatności. Na listach otwartych pozycji zawsze wyświetlą się niezapłacone faktury oraz terminy ich zapłaty. Dzięki temu od razu widoczne są zaległe przychody oraz wszystkie zaległe faktury.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Finance1

Najważniejsze fakty

  1. Eksport danych – ułatwienie dla księgowości
  2. Łatwiejsze tworzenie prognoz przepływów pieniężnych
  3. Monitorowanie rat oraz innych zaległości
  4. Tworzenie raportów finansowych

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.