Logowanie dla działu HR

Wyraźny i profesjonalny wizerunek szkoły

Dostęp online do systemu ClassMaster to nieoceniona pomoc w pracy kierownika działu kadr. Ma on możliwość wglądu w szczegółowe informacje dotyczące nauki pracowników z jego firmy, budżetów, sprawozdań z postępów w nauce, faktur (z rozpisaniem na poszczególne pozycje), zaległych płatności, a także w wiele innych danych, dzięki którym może upewnić się, że cele edukacyjne jego firmy są odpowiednio wypełniane, jak również, że szkoła oferuje dobrą jakość w dobrej cenie.

ClassMaster zapewnia przewagę nad konkurencją, a także możliwość zapewnienia profesjonalnego wrażenia oraz lepszej obsługi obecnych, jak również przyszłych klientów korporacyjnych.

Click image to enlarge and begin slideshow 2013/03/HR1

Najważniejsze fakty
  1. Wgląd w dane edukacyjne pracowników.
  2. Wgląd we frekwencję pracowników.
  3. Bezpośredni dostęp do szczegółowych informacji finansowych.
  4. Możliwość podłączenia do księgowego oprogramowania firmy.
  5. Kontrola nad budżetami szkoleniowymi pracowników.
  6. Wgląd w koszty na podstawie centrum kosztów firmy.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.