Faktury

Kursy publiczne

W przypadku kursów publicznych, wszystkie oferowane kursy i elementy dodatkowe (np. dodatkowe opłaty, książki, itp.) znajdują się w Głównym Cenniku. Dzięki temu proces fakturowania jest łatwy i przebiega bardzo sprawnie – wystarczy kliknąć na elementy, które zostały zakupione przez ucznia, a wszystkie dane zostaną automatycznie przeniesione do dokumentu docelowego.

Faktury dla firm.

Ponieważ wszystkie kursy oraz opisy lekcji znajdują się w systemie, faktury można wygenerować za pomocą tylko kilku kliknięć. Dokumenty te odpowiadają stanowi faktycznemu ilości lekcji, które rzeczywiście się odbyły. Kierownik działu kadr danej firmy może otrzymać dostęp do podglądu faktur oraz wszystkich lekcji, łącznie z zaplanowanymi, anulowanymi, oraz tymi, które już się odbyły.

Faktury pro forma, faktury zwykłe oraz rachunki

Wszystkie te dokumenty można łatwo utworzyć w naszym systemie. Można je wystawić na nazwisko uczestnika kursu, jego/jej rodziców lub dowolnego innego odbiorcy.

Drukowanie estetycznych rachunków i faktur.

Wszystkie tego typu dokumenty można wydrukować bezpośrednio z systemu ClassMaster. Mogą zawierać różne elementy, takie jak: logo szkoły, nazwa szkoły, dane kontaktowe oraz dodatkowe informacje dotyczące płatności.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Invoice1


Najważniejsze fakty

  1. Drukowanie bezpośrednio z systemu.
  2. Możliwość zmian i dostosowania do własnych potrzeb.
  3. Dowolni odbiorcy faktur.
  4. Profesjonalny wygląd.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.