Marketing i rekrutacja

Spraw, że zapytania staną się rzeczywistymi uczniami

Kontakt z klientami

Zapytania telefoniczne, za pośrednictwem poczty e-mail, lub też składane osobiście nie są już po prostu archiwizowane. W naszym systemie będą przechowywane centralnie w formie plików kartoteki. Zapytania i podania wysyłane za pośrednictwem strony internetowej szkoły są przekazywane bezpośrednio do systemu ClassMaster, a następnie na ich podstawie tworzona jest kartoteka zawierająca szczegóły i dane kontaktowe. Dzięki temu można skontaktować się ponownie z danymi osobami w każdej chwili – zarówno indywidualnie, jak i grupowo, zależnie od rodzaju ich zapytań.

Podania przekładają się na uczniów

Każde podanie można zamienić w pełną rezerwację kursu jednym kliknięciem, bez konieczności ponownego wpisywania tych samych danych. Wszystkie istotne dane dotyczące uczestnika oraz rezerwowanego kursu zostaną automatycznie skopiowane.

Przypomnienia – uczniowie

Można zaprogramować system ClassMaster w ten sposób, by przypominał o skontaktowaniu się z danymi uczniami. Na karcie „Podania ucznia” można prowadzić rejestr wykonanych do niego rozmów telefonicznych, wysłanych emaili, itp.

Wysyłanie spersonalizowanych emaili

Istnieje możliwość wysyłki emaili do wszystkich przyszłych uczniów za jednym zamachem, które w dodatku będą spersonalizowane – tj. zawierać będą imię ucznia, kurs, którym są zainteresowani, itd.

Eksport do Excela

Dzięki możliwości eksportu danych do Excela, łatwo można zapoznać się z takimi informacjami, jak np. skąd pochodzą uczniowie i w jaki sposób dowiedzieli się o szkole. Te dane są szczególnie pomocne przy analizie i skuteczności typów reklamy używanej przez Państwa szkołę.

Click image to enlarge and begin slideshow


 

Najważniejsze fakty

  1. Centralne przechowywanie wszystkich zapytań i podań
  2. Szybka zamiana podań na rezerwacje kursów – jednym kliknięciem myszy.
  3. Spersonalizowane emaile.
  4. Eksport do Excela – możliwość analizy danych.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.