Cennik i okres próbny

Bezpłatny okres próbny systemu ClassMaster

Jesteśmy do tego stopnia pewni, że system ClassMaster spełni Państwa wymagania, że oferujemy Państwu sześciomiesięczny bezpłatny okres próbny po podpisaniu z nami umowy. W ten sposób będziecie mieli Państwo wystarczająco dużo czasu, by zapoznać się z systemem i zintegrować go z Państwa szkołą. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu nie będziecie Państwo zadowoleni z systemu ClassMaster, macie Państwo prawo w każdej chwili anulować umowę – bez podawania przyczyn. Nasza firma nie naliczy żadnych dodatkowych opłat za szkolenie, przesyłanie danych, założenie konta szkoły, itp. za ten okres próbny.

Cennik.

Cennik systemu ClassMaster został, podobnie jak sam system, zaprojektowany z myślą o użytkownikach – w prosty i jasny sposób. Wysokość opłat zależy od ilości aktywnych użytkowników w Państwa systemie. Użytkownikiem jest np. nauczyciel, uczeń, pracownik działu kadr, czy administrator szkoły.

Opłata za jednego aktywnego użytkownika wynosi 1 Euro za rok, przy minimalnej opłacie w wysokości 250 Euro za rok. Szkołom posiadającym więcej, niż 1000 użytkowników oferujemy atrakcyjne zniżki i uproszczone warunki płatności.

Nasze tabela opłat wygląda następująco:

 Liczba użytkowników

 Opłata roczna

 0-1000*

Euro za użytkownika

 1001-2999

,80 Euro za użytkownika

 3000-5999

,60 Euro za użytkownika

* Minimalna opłata za rok jest obliczana za 250 użytkowników, wynosi więc 250 Euro.

Zasady obliczania ilości uczestników

Raz do roku – zazwyczaj w listopadzie lub grudniu – sprawdzamy bieżącą liczbę aktywnych użytkowników zarejestrowanych na ten dzień w Państwa systemie i na tej podstawie wystawiamy fakturę na przyszły rok o wartości odpowiadającej danym umieszczonym powyżej.

Pobieramy opłaty wyłącznie za aktywnych użytkowników. Nie wliczamy w to uczniów, nauczycieli, itp., którzy opuścili już szkołę i którzy oznaczeni zostali jako użytkownicy nieaktywni (w tym celu wystarczy odznaczyć odpowiednie pole). Dane użytkowników nieaktywnych pozostaną w systemie – w dalszym ciągu będzie więc można wysłać do nich emaila, itp. Jeśli dany uczeń wraca do szkoły, wystarczy zaznaczyć odpowiednie pole, a jego status zmieni się na aktywny i będzie wtedy można go umieścić na listach uczestników wybranych kursów.

Zasady płatności

Szkołom mającym ponad 1000 użytkowników proponujemy możliwość łatwych opłat miesięcznych. Obliczamy je dzieląc roczną opłatę na 10 części – w ten sposób otrzymujemy wysokość każdej miesięcznej płatności.

Przykład: jeśli całkowita opłata roczna za Państwa szkołę wynosi 1250 Euro, w przypadku opłat miesięcznych będzie to 12 płatności po 125 Euro.

Warunki umowy

Standardowa umowa zawierana jest na okres jednego roku. W razie zainteresowania chętnie prześlemy Państwu standardowe warunki umowy.

Waluta umowy

Nasze ceny podane są w Euro. Jeśli nie znajdujecie się Państwo w strefie Euro, możemy przeliczyć cenę na lokalną walutę biorąc pod uwagę okres trwania umowy. Ułatwi to Państwu kontrolowanie kosztów własnych.

 

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.