Logowanie dla uczniów

Pozostań w kontakcie ze swoimi uczniami

Uczniowie to podstawa sukcesu szkoły, dlatego wszelkie środki, które mogą wzmocnić więź między szkołą a jej uczniami, sprawiają, że pozycja szkoły staje się bardziej ugruntowana, a sama szkoła cieszy się większym powodzeniem.

Przyciągaj uczniów do swojej szkoły – Wystarczy dać przyszłym uczniom kolejny powód do wyboru Państwa szkoły, zamiast konkurencji. Potencjalni uczniowie i ich rodzice zostaną przyciągnięci przez oferowane przez szkołę usługi dodatkowe, takie jak dostęp do zadań domowych w trybie online, możliwość wglądu w notatki z zajęć, frekwencję, czy też dane finansowe.

Zatrzymaj uczniów w szkole – Twoi dotychczasowi uczniowie ogromnie docenią możliwość wglądu w informacje dotyczące poprzednich lekcji, zadań domowych oraz w inne dane, zarówno odnoszące się do obecnego kursu, lub też kursów, w których wcześniej brali udział – a wszystko to w niezwykle łatwy sposób oraz w trybie online. Dzięki temu trudno im będzie podjąć naukę w innym miejscu, tracąc tym samym dostęp do powyższych informacji. Jest to niezwykle dobry powód, by uczniowie wracali do Państwa każdego roku, podnosząc tym samym wskaźnik utrzymania uczniów w szkole.

Zwiększ kontakt z uczniami – Uczniowie będą mieli powód, by częściej odwiedzać stronę internetową Państwa szkoły i łączyć się z jej bazą danych. Na stronie z przydatnymi zasobami można publikować strony polecane do dalszej nauki. Opisy lekcji oraz strony z zadaniami domowymi sprawią, że nawet uczniowie z niską frekwencją będą na bieżąco.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Student1

Najważniejsze fakty

  1. Popularność wśród uczniów.
  2. Integracja systemu ze stroną internetową Państwa szkoły.
  3. Przyjazna dla użytkownika nawigacja..
  4. Uczeń ma wgląd we wszystkie swoje dane dotyczące nauczania oraz finansów.
  5. Możliwość wglądu w notatki oraz zdania domowe z poszczególnych lekcji.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.