Nauczyciele

Zasoby online dla nauczycieli

System ClassMaster jest bardzo prosty w użyciu również dla nauczycieli. Po zalogowaniu się nauczyciel ma dostęp do swojego „Panelu głównego”, który m.in. podświetla informacje na temat wykonania zadań zaplanowanych w najbliższym czasie.

Nauczyciele mają również możliwość wyszukiwania w obrębie prowadzonych przez siebie kursów, a także przeglądania archiwalnych raportów miesięcznych, frekwencji, opisów lekcji, programów nauczania, analizy potrzeb, itp. Wszystkie informacje o zajęciach i uczniach, które są nauczycielowi niezbędne, znajdują się w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Nauczyciel może także własnoręcznie aktualizować swój harmonogram, dzięki czemu administracja szkolna może pracować na najnowszych danych.

W przypadku, gdy wynagrodzenie nauczyciela obliczane jest na podstawie stawek godzinnych, ClassMaster wyliczy wysokość pensji, a w razie potrzeby również jej składniki oraz wygeneruje fakturę.

Można ponadto zademonstrować nauczycielom, w jaki sposób mogą używać systemu do interakcji z uczniami, np. poprzez wysyłanie przez ClassMastera e-maili ze słownictwem potrzebnym do następnej lekcji lub też przesyłanie zadań domowych oraz opisów lekcji uczniom, którzy byli nieobecni na ostatnich zajęciach.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Teachers1

Najważniejsze fakty

  1. Punkt odniesienia dla wszystkich danych.
  2. Interakcja z uczniami.
  3. Łatwe sprawdzanie jakości wprowadzonych danych.
  4. Poprawa jakości nauczania.
  5. Administracja ma dostęp do aktualnych danych nauczycieli.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.