Upozornenia

Všetko čo potrebujete vedieť, vždy, keď to potrebujete vedieť

Množstvo dát, ktoré škola produkuje môže byť obrovský. Avšak väčšinou len malé množstvo si zaslúži Vašu pozornosť. Funkcia Upozornenia Vám umožní, podľa vopred stanovených kritérií, byť upozorňovaný len na konkrétne udalosti. Budete sa tak môcť zamerať na informácie, ktoré naozaj potrebujete. Druh položiek, ktoré môžu byť sledované sa pohybuje od narodením študentov, slabej dochádzky a ďalších akademických záležitostí až po nezaplatené faktúry a koniec platnosti zmlúv. 

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Alerts1


Dôležité informácie

  1. Reálny čas.
  2. “Nastav a zabudni”.
  3. Individuálna nastaviteľnosť.
  4. Vytvorenie zoznamu úloh pre zamestnancov.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.