Vlastnosti ClassMasteru

ClassMaster je úplne internetové riešenie pre administratívu škôl s užívateľsky jednoducho ovládateľným rozhraním.

Prístup do systému je umožnený len autorizovaným osobám a môže byť zároveň používaný neobmedzeným počtom osôb na akomkoľvek mieste na svete.

Školský užívatelia majú svoj vlastný pracovný priestor, v ktorom im sú oznamované úlohy, čo znamená, že sa im ponúka optimálna podpora a na žiadne úlohy sa tak nezabudne.

Klienti školy disponujú svojimi vlastnými prihlasovacími údajmi, vďaka ktorým majú prístup k vopred určeným stránkam obsahujúcim všetky údaje potrebné k štúdiu, či v prípade personalistov, informácie o zamestnancoch a spoločnosti.

Vlastnosti a spôsoby využitia ClassMasteru sú takmer neobmedzené, tu sú tie najobľúbenejšie.

Dôležité informácie

  1. Prístupnosť kdekoľvek a kedykoľvek.
  2. Úspora času a peňazí.
  3. Bezpečnosť dát.
  4. Optimalizované firemné postupy.
  5. Začlenenie obchodných partnerov.
  6. Zoznam úloh pre zamestnancov.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.