Financie

Jednoduchá schopnosť zaznamenať platieb, zľavy a splátky. ClassMaster Vás automaticky upozorní na splatnosť platieb, takže ich už nikdy nepremeškáte.

Ideálny pre vedenie účtovníctva

Filtrujte platby podľa jednotlivých kategórií a stiahnite si ich do excelovského formátu. S číslami účtov, dátami a daňovým členením sú pripravené na odovzdanie Vášmu účtovníkovi.

Jednoduchá priraditeľnosť platieb

Priradenie platieb je veľmi jednoduché a je otázkou niekoľkých krokov. Najskôr vyberte zaplatenú faktúru, potom priradenie prichádzajúcej platby a spôsob platby – hotovo. Všetky faktúry a platby môžete prípadne samozrejme kedykoľvek exportovať pre spracovanie do externých systémov.

Zoznam študentských financií

Tento finančný zoznam Vám prehľadne zobrazí zostatky a nedoplatky účastníkov. Ak to bude potrebné, môžete tento zoznam použiť na vyvolanie platieb a záznam o tom, kedy boli tieto platby prevedené, alebo majú byť zaplatené.

Zoznam otvorených položiek

V zozname je uložená každá faktúra s dátumom splatnosti. V zozname otvorených položiek sa zakaždým zobrazia všetky nesplatené faktúry aj s dátumom, kedy mali byť zaplatené, čo Vám umožní jednoducho kontrolovať neuskutočnené platby a nezaplatené faktúry.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Finance1

Dôležité informácie

  1. Export pre jednoduché účtovníctvo.
  2. Jednoduchá predpoveď  financií.
  3. Sledovanie splátok a iných pohľadávok.
  4. Tvorba finančných správ.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.