Prihlásenie personalistu

Majte priehľadnú a profesionálnu image.

Personalistom poskytuje on-line prístup do ClassMasteru neoceniteľnú pomoc pri práci. Možnosť prezerať detailné informácie o štúdiách zamestnancov, rozpočtoch, správach o pokroku, rozpracovaných faktúrach,  nevybavených platbách a iných, im umožní zistiť či sa vzdelávacie ciele spoločnosti stretávajú  s úspechom. 

Používaním ClassMasteru  získate oproti konkurencii výhodu, pretože nie len, že budete pôsobiť profesionálne, ale zároveň svojím súčasným či potenciálnym klientom môžete ponúknuť lepšiu zákaznícku starostlivosť. 

Click image to enlarge and begin slideshow 2013/03/HR1

Dôležité informácie

  1. Možnosť náhľadu do všetkých údajov o zamestnancoch.
  2. Možnosť kontrolovať dochádzku zamestnancov.
  3. Priamy prístup k detailným fakturačným údajom.
  4. Možnosť spojenia s účtovníckym softwarom spoločnosti.
  5. Kontrola nad zamestnaneckým vzdelávacím rozpočtom.
  6. Jednoduchý prehľad nákladov spoločnosti.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.