Fakuturácia

Kurzy pre verejnosť.
V kurzoch pre verejnosť sú kurzovné a ďalšie platby (poplatky, knihy, atd.) vedené v hlavnom cenníku, vďaka čomu je fakturačný proces veľmi jednoduchý – stačí kliknúť na položky, ktoré študent kupuje a údaje sa už sami automaticky prenesú.

Fakturovanie spoločnosti.
Vzhľadom k tomu, že sú ClassMasterom zaznamenávané všetky detaily o kurzoch a lekciách, vytvorenie faktúry je tak otázka niekoľkých kliknutí v závislosti na tom, ktoré lekcie boli skutočne odučené. Prístup k faktúram môžete povoliť aj personalistom, aby tak mali prehľad o plánovaných, vyučovaných, zrušených lekciách atď.

ProForma faktúra, faktúry a účty.
Môžu byť vystavené jednoducho a na meno účastníka kurzu, jeho rodičov alebo iného platcu.

Vytlačte krásne účty a faktúry.
Všetky Vaše fakturačné dokumenty môžu byť vytlačené priamo z ClassMasteru a doplnené o Vaše logo, názov školy, kontaktné údaje a inštrukcie k ďalším platbám.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Invoice1


Dôležité informácie

  1. Tlačte priamo zo systému.
  2. Prispôsobiteľnosť.
  3. Rôzni príjemcovia  faktúr.
  4. Profesionálny vzhľad.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.