Marketing a zápis

Získajte viac študentov

Zákaznícky kontakt

Emailové, telefónne alebo osobne vyplnené prihlášky už nebudú bez úžitku založené, ale budú uložené v centrálnej evidencii. Prihlášky vyplnené na Vašich internetových stránkach sú odoslané priamo do ClassMasteru a vytvoria kartu s detailnými informáciami, čo Vám umožní dotyčných uchádzačov kedykoľvek kontaktovať – či už jednotlivo, alebo skupinovo s ohľadom na konkrétne vyhľadávané parametere.

Z uchádzača študentom

Informácie z prihlášok môžu byť prevedené na bežné záznamy jednoduchým kliknutím myšou bez toho, aby museli byť údaje do systému opäť zadané. Všetky relevantné informácie o študentovi sú prenášané automaticky.

Študentské upozornenia

ClassMaster môžete dokonca nastaviť tak, aby Vás upozorňoval na kontaktovanie študentov a aby viedol záznamy o kontaktoch priamo na študentskej dotazníkovej karte.

Osobne prispôsobiteľné emaily

Všetkým Vašim prípadným študentom môže byť poslaný rovnaký email, zároveň však môžete email osobne prispôsobiť tak, aby obsahoval meno študenta, kurzy o ktoré sa zaujíma atď.

Export do Excelu

Aby ste zistili odkiaľ Vaši prípadní študenti pochádzajú a mohli si tak čo najlepšie zhodnotiť svoju reklamnú stratégiu, exportujte údaje niekoľkými kliknutiami do Excelu a získajte prehľad, v akých bodoch je Váš marketingový rozpočet najnávratovejší.

Click image to enlarge and begin slideshow

Dôležité informácie

  1. Centrálna úschova dotazníkov
  2. Premena z potenciálneho študenta na študenta jednoduchým kliknutím
  3. Osobné emaily
  4. Export do Excelu za účelom spracovania dát

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.