Ceny & vyskúšanie zdarma

Vyskúšanie ClassMasteru zadarmo

Sme si takí istí, že Vám bude ClassMaster vyhovovať, že Vám ponúkame jedinečnú možnosť si ClassMaster vyskúšať počas prvých šiestich mesiacov Vašej zmluvy úplne zadarmo. Tak budete mať možnosť sa so systémom bližšie zoznámiť a zapracovať ho do Vašej školy. Ak však budete počas tejto šesť mesačnej skúšobnej doby s ClassMasterom nespokojní, máte právo od zmluvy bez udania dôvodu odstúpiť, pričom Vám za vyskúšanie, nahrávanie dát, nastavenie školského účtu atď., nebudú účtované žiadne poplatky.

Ceny.

Cena za používanie ClassMasteru je, tak ako systém sám, koncipovaná tak, aby bola pre užívateľov čo najjednoduchšia a najprehľadnejšia. Poplatky sa odvíjajú od toho, koľko aktívnych užívateľov sa v systéme pohybuje. Užívateľom sa rozumie napríklad učiteľ, študent, personalista, správca školy. 

Poplatok za jedného aktívneho užívateľa je 1€ ročne, pričom minimálny objem platby je 250 € ročne. Pre školy s viac ako 1000 študentmi ponúkame zľavy a jednoduché platobné podmienky.

Náš cenník poplatkov je nasledujúci:


Počet užívateľov

 Ročný poplatok 

 0-1000*

1 euro za užívateľa 

 1001-2999

.80 eura za užívateľa 

 3000-5999

.60 eura za užívateľa 

*Minimálny ročný poplatok je pre 250 užívateľov, t.j. 250 €.

Výpočet počtu užívateľov.

Raz za rok, väčšinou v novembri alebo decembri, zhodnotíme skutočný počet aktívnych užívateľov vo Vašom systéme k danému dňu a vystavíme Vám faktúru podľa nášho vyššie uvedeného cenníku poplatkov na budúci rok.

Poplatky si účtujeme len za aktívnych užívateľov, čo znamená, že za študentov, učiteľov atď., ktorí Vašu školu už opustili a ktorí sú len jednoduchým označením vedení ako neaktívni Vám účtované nebude nič. Neaktívni užívatelia tak len so svojimi údajmi ostávajú v systéme a môžu byť napríklad oboznámení mailom  apod. Ak sa vráti študent do Vašej školy, stačí len zaškrtnúť možnosť “aktívny” a môžu tak byť opäť umiestňovaní do kurzov.

Platobné podmienky.

Školám s viac ako 1000 užívateľov ponúkame možnosť mesačných platieb. Výpočet prebieha vyššie uvedeným spôsobom a vydelením výslednej čiastky 10. Výsledok je potom čiastka Vašej mesačnej platby.

Príklad: Ak je Váš ročný poplatok celkom 1250 €, v prípade voľby mesačných platieb, zaplatíte 12 krát 125€.

Zmluvné podmienky

Štandardná dĺžka zmluvy je 1 rok. Na požiadanie Vám radi zašleme kópiu našich štandardných podmienok.

Zmluvná mena

Naše ceny sú vedené v eurách. Ak nie ste súčasťou eurozóny, môžeme cenu v eurách previesť na Vašu miestnu menu podľa dĺžky zmluvy tak, aby ste mohli ľahko kontrolovať svoje náklady. 

 

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.