Študentské prihlásenie

Zostaňte v kontakte s Vašimi študentmi

Študenti sú základom akejkoľvek úspešnej školy a čokoľvek, čo dokáže posilniť puto medzi školou a jej študentmi, robí školu silnejšou a úspešnejšou.

Prilákajte študentov – Dajte prípadným študentom viac ako jeden dôvod prečo zvoliť Vás a nie konkurenciu. Potenciálni študenti a ich rodičia budú prilákaní Vašimi nadštandardnými službami ako napríklad prístup k domácim úlohám, možnosť prechádzania poznámok z lekcie, kontrolu dochádzky a finančných záznamov, a to všetko on-line.

Udržte si študentov  – Vaši súčasní študenti určite ocenia príležitosť vrátiť sa späť k predchádzajúcim lekciám, domácim úlohám a iným informáciám,  či už k ich prebiehajúcemu alebo už absolvovanému kurzu, jednoducho a on-line. Pre študentov je veľmi nepríjemné niekde študovať a potom k informáciám stratiť prístup. Dajte im dôvod sa k Vám po roku znovu vrátiť a zvýšte si tak štatistiku udržania študentov.

Zvýšte kontakt – Študenti budú mať dôvod častejšie navštevovať internetové stránky a databázu Vašej školy. Na zdrojovej stránke môžete ďalej odporučiť ďalšie stránky pre budúce štúdium. Komentáre k lekciám a stránky s domácimi úlohami umožnia zostať v kontakte aj študentom s nízkou dochádzkou.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Student1

 

Dôležité informácie

  1. Obľúbenosť u študentov.
  2. Možnosť začlenenia na Vašu internetovú stránku.
  3. Užívateľsky nenáročná navigácia.
  4. Študenti majú prehľad o všetkých akademických a finančných údajoch.
  5. Možnosť prezerať si poznámky a domáce úlohy v prípade individuálnych lekcií.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.