Učitelia

On-line zdroje pre učiteľov

Pre učiteľov snáď už nemôže byť používanie systému jednoduchšie. Po prihlásení sa im zobrazí panel nástrojov so zvýraznenými naplánovanými udalosťami.

Učitelia tiež môžu vyhľadávať v svojich kurzoch, prechádzať predchádzajúce mesačné správy, dochádzku, komentáre k lekciám, sylaby, potreby analýz atď. Všetky informácie, ktoré učiteľ ku svojej lekcii potrebuje, sú prakticky umiestnené na jednom mieste. Učitelia tiež môžu sami aktualizovať svoje rozvrhy, tak aby mohli správcovia školy pracovať s čo najaktuálnejšími informáciami. 

Ak je mzda učiteľov na základe odučených hodín, ClassMaster za nich dokonca na príkaz dokáže vypočítať ich odmenu a následne vystaviť faktúru.

Učiteľom môže byť taktiež názorne ukázané ako systém používať tak, aby mohli lepšie komunikovať so študentmi.  Napríklad zasielaním slovíčok na ďalšiu lekciu alebo nahraním domácich úloh a poznámok k lekcii pre študentov, ktorí neboli na minulej lekcii prítomní.

Click image to enlarge and begin slideshow

2013/03/Teachers1

Dôležité informácie

  1. Spoločný bod pre všetky záznamy.
  2. Komunikácia so študentmi.
  3. Jednoduchá kontrola kvality vstupov.
  4. Zlepšenie kvality výučby.
  5. Správca má k dispozícii aktuálne údaje o učiteľoch.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.