Funkcje ClassMastera

ClassMaster to rozwiązanie programowe administracji szkołą całkowicie oparte na Internecie, posiadające przyjazny dla użytkownika interfejs.

Dostęp do system mają wyłącznie autoryzowani użytkownicy; może on być używany przez dowolną liczbę ludzi równocześnie, w dowolnych miejscach oraz w dowolnym czasie.

Użytkownicy będący uczniami otrzymują swoje własne miejsca do pracy, za pośrednictwem których są zawiadamiani o zadaniach do wykonania. W ten sposób zapewnia się im optymalną pomoc w codziennej pracy, a ponadto żadne z zadań nie zostanie zapomniane.

Klienci szkoły otrzymują możliwość zalogowania się do system, dzięki czemu kierowani są na odpowiednie strony wyświetlające informacje dotyczące ich nauki, lub – w przypadku kierowników działów kadr – dotyczące ich firmy oraz pracowników.

Funkcje i sposoby użycia ClassMastera są niemal nieograniczone. Kilka najbardziej popularnych charakterystyk naszego systemu wymieniamy poniżej:

Najważniejsze fakty

  1. Dostępność w każdym miejscu i czasie.
  2. Oszczędność kosztów oraz czasu.
  3. Bezpieczeństwo danych.
  4. Zoptymalizowane procesy biznesowe.
  5. Integracja partnerów biznesowych.
  6. Listy zadań do wykonania dla pracowników.

Copyright © 2011 ClassMaster. All rights reserved.